Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mayer Katarína (100%)
Názov:Digitálne technológie ako efektívny nástroj pedagóga v kontexte rešpektovania osobnosti učiaceho sa [elektronický dokument]
Zdroj:Edukácia [elektronický dokument] : vedecko-odborný časopis
Lokácia:Roč. 3, č. 2. - Košice, (2019), s. 112-121
ISSN:1339-8725
URL:https://www.upjs.sk/public/media/21787/Edukacia_2_2019.pdf