Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Fantázia a poznávanie v tvarových a hodnotových premenách 2 [print]
Zdroj:Bibiana [print] : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 26, č. 3. - Bratislava, (2019), s. 1-11
ISSN:1335-7263