Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Torma Stanislav (30%)
Autor:Koco Štefan (30%)
Autor:Vilček Jozef (30%)
Autor:Čermák Pavel (10%)
Názov:Nitrogen and phosphorus transport in the soil from the point of view of water pollution [print]
Zdroj:Folia Geographica [print, elektronický dokument] : international scientific journal
Lokácia:Roč. 61, č. 1. - Prešov, (2019), s. 143-156
ISSN:1336-6157. - ISSN 2454-1001