Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vravec Ján (50%)
Autor:Korečko Jaroslav (50%)
Názov:Analýza vybraných aspektov sociálnej nerovnosti a sociálnej spravodlivosti [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 16-24
ISSN:1339-0260