Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Šuťáková Valentína (34%)
Autor:Ferencová Janka (33%)
Autor:Kosturková Martina (33%)
Názov:Prostredie školy ako determinant podpory organizačného učenia [print]
Zdroj:Lifelong learning [print] : celoživotní vzdělávání
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Brno, (2019), s. 20-44
ISSN:1804-526X. - ISSN 1805-8868