Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Suhányiová Alžbeta (34%)
Autor:Korečko Jaroslav (33%)
Autor:Suhányi Ladislav (33%)
Názov:Selected aspects of the corporate income tax in Slovakia [print]
Zdroj:Journal of Applied Economic Sciences [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 14, č. 1. - Craiova, (2019), s. 103-117
ISSN:2393-5162. - ISSN 1843-6110