Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Horváthová Jarmila (34%)
Autor:Mokrišová Martina (33%)
Autor:Vrábliková Mária (33%)
Názov:Aplikácia Logit modelu pri predikcii bankrotu podnikov tepelného hospodárstva [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 25-33
ISSN:1339-0260