Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mokrišová Martina (50%)
Autor:Horváthová Jarmila (50%)
Názov:Probit verzus model pri predikcii bankrotu podniku [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 127-136
ISSN:1339-0260