Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šambronská Kristína (100%)
Názov:Tvorba úspor obyvateľov PSK s cieľom ich použitia na účasť na turizme [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2019), s. 124-135
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/01/01_2019_11.pdf