Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kardis Mária (100%)
Názov:Prítomnosť Boha - istota alebo neistota? Náboženská skúsenosť judaizmu v biblickej tradícii 1 [print]
Zdroj:Theologos [print, elektronický dokument] : teologická revue : Theological Revue : the Journal of University of Presov, Greek Catholic Theological Faculty
Lokácia:Roč. 21, č. 1. - Prešov, (2019), s. 121-129
ISSN:1335-5570. - ISSN 1338-1350