Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Pavelka Jozef (50%)
Autor:Majherová Mária (50%)
Názov:Výskum záujmu žiakov základných škôl o techniku a štúdium techniky [print]
Zdroj:Edukacja - Technika - Informatyka [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 29, č. 3. - Rzeszów, (2019), s. 217-223
ISSN:2450-9221. - ISSN 2080-9069