Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kravčáková Vozárová Ivana (100%)
Názov:Vývojové tendencie zahraničného obchodu Slovenskej republiky so Spojenými arabskými emirátmi [elektronický dokument]
Zdroj:Studia Commercialia Bratislavensia [print, elektronický dokument] : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : the Journal of University of Economics in Bratislava
Lokácia:Roč. 12, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 71-80
ISSN:1337-7493. - ISSN 1339-3081
URL:https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-cisla/2019-01/scb0119-vozarova.pdf