Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Krokusová Juliana (50%)
Autor:Jevičová Soňa (50%)
Názov:Priestorová analýza demografického správania obyvateľov Európskej únie na príklade kohabitácií [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2019), s. 11-24
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/01/01_2019_02.pdf