Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kuz Halyna (100%)
Názov:Frazeolohičnyj minimum – osnova navčaľnoho frazeolhičnoho slovnyka [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 10, č. 37-38. - Prešov, (2019), s. 12-19
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo37-38.html