Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Novotný Roman (100%)
Názov:Metódy manažérskeho rozhodovania v kontexte environmentálneho manažmentu [elektronický dokument]
Zdroj:Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Prešov, (2019), s. 31-39
ISSN:1339-5335
URL:http://www.dominanta.sk/Rok_2019_1.pdf