Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Detstvo a dospievanie v žánrových, tematických a hodnotových variáciách 1 [print] : človek s postihnutím v autobiografickom diskurze
Zdroj:Bibiana [print] : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 26, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 1-9
ISSN:1335-7263