Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Rabinčák Marek (30%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (70%)
Názov:Využívanie psychometrických konštruktov pre hodnotenie porúch nálady v ošetrovateľskej praxi [elektronický dokument]
Zdroj:Zdravotnícke listy [print, elektronický dokument] : vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Trenčín, (2019), s. 22-28
ISSN:1339-3022. - ISSN 2644-4909
URL:http://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2019/2019-7.c.2/ZL_2019_7_2_04_Rabincak.pdf