Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Babinčák Peter (90%)
Autor:Preiss Marek (5%)
Autor:Mejzlíková Tereza (5%)
Názov:Meranie žiadúceho štýlu odpovedania slovenskou verziou škály BIDR. Vlastnosti konštruktu a overenie súvislostí s morálnym vyviazaním a ďalšími premennými [print]
Zdroj:Česká a slovenská psychiatrie [print] : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
Lokácia:Roč. 115, č. 2. - Praha, (2019), s. 59-66
ISSN:1212-0383