Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Rabinčák Marek (30%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (70%)
Názov:Bariéry používania psychometrických nástrojov v starostlivosti o duševne chorých [print]
Zdroj:Logos Polytechnikos [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Jihlava, (2019), s. 5-17
ISSN:1804-3682. - ISSN 2464-7551