Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AEC
Autor:Gaľa Dávid (50%)
Autor:Mikurčíková Lucia (50%)
Názov:Názory učiteľov základných škôl v Prešovskom a Košickom kraji na vybrané oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami [elektronický dokument]
Zdroj:Osvita i suspiľstvo [elektronický dokument] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac : 4 : 4
Vydavateľské údaje:Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019
Lokácia:s. 146-152
ISBN:978-83-952000-9-0
URL:http://bdpu.org/wp-content/uploads/2019/06/Zbirnyk_Osvita-i-suspilstvo-IV.pdf