Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Magdová Monika (60%)
Autor:Bozogáňová Miroslava (40%)
Názov:Creating the “Aspects of presenting alcohol related posts on Facebook” methodology for college students [elektronický dokument]
Zdroj:Človek a spoločnosť [elektronický dokument] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:Roč. 22, č. 2. - Košice, (2019), s. 28-42
ISSN:1335-3608
URL:http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-22-rok-2019/2/studie-a-clanky/creating-the-aspects-of-presenting-alcohol-related-posts-on-facebook-methodology-for-college-students/