Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Oboňa Jozef (30%)
Autor:Pastoroková Ľubica (10%)
Autor:Ščerbáková Soňa (30%)
Autor:Manko Peter (30%)
Názov:Aquatic invertebrates of pluviotelmata in Sitnianska Lehôtka vicinity (Slovakia) [print]
Zdroj:Biodiversity & Environment [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Prešov, (2019), s. 4-14
ISSN:1338-080X. - ISSN 2585-9242