Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Sabolová Milica (100%)
Názov:Možnosti uplatnenia myšlienkových máp v prírodovede a v environmentálnej výchove [elektronický dokument]
Zdroj:Slavonic Pedagogical Studies Journal [print, elektronický dokument] : the Scientific Educational Journal
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Nitra, (2019), s. 111-138
ISSN:1339-8660. - ISSN 1339-9055
URL:http://www.pegasjournal.eu/files/Pegas1_2019_8.pdf