Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Lukáč Eduard (60%)
Autor:Mayer Katarína (20%)
Autor:Lenhardtová Martina (20%)
Názov:Development of adult education in interwar Slovakia (1918 - 1938) [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Hradec Králové, (2019), s. 173-180
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733