Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Čáp Juraj (30%)
Autor:Žiaková Katarína (30%)
Autor:Gurková Elena (20%)
Autor:Kurucová Radka (15%)
Autor:Grossmann Ján (5%)
Názov:Osobná dôstojnosť pacientky so sklerózou multiplex: interpretatívno fenomenologická analýza
Zdroj:Praktický lékař [print] : časopis pro další vzdělávání lékařů v praxi
Lokácia:Roč. 99, č. 1. - Praha, (2019), s. 21-27
ISSN:0032-6739. - ISSN 1805-4544
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068894332&origin=resultslist