Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Tlučková Dominika (100%)
Názov:Kocáková, M.: Apokalyptické predstavy v kontexte nových náboženských hnutí - religionistická komparácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018. ISBN 978-80-555-2152-7 [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 157-157
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ater-2019.pdf