Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáčová Jana (100%)
Názov:Proces obnovy Gréckokatolíckej cirkvi v Československu [electronic]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [electronic] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 105-111
ISSN:1338-7251