Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tlučková Dominika (100%)
Názov:Vybrané prostriedky a metódy proticirkevnej politiky v komunistickom Československu [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 119-128
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ater-2019.pdf