Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Beňková Jana (100%)
Názov:Podstata a relevancia rodinných vzťahov a väzieb v každom okamihu života [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 55-63
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ater-2019.pdf