Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Oboňa Jozef (32%)
Autor:Sychra Oldřich (1%)
Autor:Greš Stanislav (1%)
Autor:Heřman Petr (1%)
Autor:Manko Peter (31%)
Autor:Roháček Jindřich (1%)
Autor:Šestáková Anna (1%)
Autor:Šlapák Jan (1%)
Autor:Hromada Martin (31%)
Názov:A revised annotated checklist of louse flies (Diptera, Hippoboscidae) from Slovakia [print]
Zdroj:ZooKeys [electronic]
Lokácia:č. 862. - Sofia, (2019), s. 129-152
ISSN:1313-2989. - ISSN 1313-2970