Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Oboňa Jozef (8%)
Autor:Sychra Oldřich (5%)
Autor:Greš Stanislav (5%)
Autor:Heřman Petr (5%)
Autor:Manko Peter (31%)
Autor:Roháček Jindřich (5%)
Autor:Šestáková Anna (5%)
Autor:Šlapák Jan (5%)
Autor:Hromada Martin (31%)
Názov:A revised annotated checklist of louse flies (Diptera, Hippoboscidae) from Slovakia [print]
Zdroj:ZooKeys [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 862. - Sofia, (2019), s. 129-152
ISSN:1313-2989. - ISSN 1313-2970