Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Autor:Tomková Anna (50%)
Názov:Predikcia vybraných osobnostných charakteristík v kontexte potenciálu pre prácu so zákazníkom [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2019), s. 25-30
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/01/01_2019_03.pdf