Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Tkáčová Ľubomíra (30%)
Autor:Magurová Dagmar (30%)
Autor:Grešš Halász Beáta (30%)
Autor:Škrabuľaková Ivana (10%)
Názov:Vybrané konceptuálne modely pri posúdení u pacientky s anorexiou nervosa [print]
Zdroj:Sestra [print] : odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov
Lokácia:č. 169. - Bratislava, (2019), s. 27-30
ISSN:1335-9444