Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Aktuálny výskum na Inštitúte psychológie FF PU v Prešove [elektronický dokument]
Zdroj:Školská psychológia 2018 - história a perspektívy [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019
Lokácia:s. 10-14
ISBN:978-80-8152-742-5
URL:https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/skolska-psychologia-final.pdf