Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kačmárová Monika (45%)
Autor:Babinčák Peter (45%)
Autor:Vargová Dana (10%)
Názov:Fear of poverty - verification of its relationship to socio-economic status and selected personality variables [electronic]
Zdroj:Človek a spoločnosť [electronic] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Košice, (2019), s. 1-10
ISSN:1335-3608