Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Hábová Magdalena (10%)
Autor:Pospíšilová Lubica (10%)
Autor:Hlavinka Petr (10%)
Autor:Trnka Miroslav (10%)
Autor:Barančíková Gabriela (10%)
Autor:Tarasovičová Zuzana (10%)
Autor:Takáč Jozef (10%)
Autor:Koco Štefan (10%)
Autor:Menšík David (10%)
Autor:Nerušil Pavel (10%)
Názov:Carbon pool in soil under organic and conventional farming systems [print]
Zdroj:Soil and water research [print]
Lokácia:Roč. 14, č. 3. - Prague[Praha], (2019), s. 145-152
ISSN:1801-5395. - ISSN 1805-9384