Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Gallo Peter (40%)
Autor:Mihalčová Bohuslava (20%)
Autor:Végsöová Oľga (20%)
Autor:Dzurov Vargová Tünde (10%)
Autor:Bušová Natália (10%)
Názov:Innovative trends in human resources management: evidence for the health care system [elektronický dokument]
Zdroj:Marketing and Management of Innovations [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 2. - Sumy, (2019), s. 11-20
ISSN:2227-6718. - ISSN 2218-4511
URL:http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/01_MMI-02-2019_A241-2019_Gallo%20et%20al.pdf