Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Človek v čase umenia a literatúry [elektronický dokument]
Zdroj:Proudy [elektronický dokument] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU
Lokácia:č. 1. - Brno, (2019), s. 1-5
ISSN:1804-7246
URL:http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/revue/ceterum/2019/1/zemberova_clovek_v_case_umenia_a_literatury.php#articleBegin