Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Pamäť a hodnoty literatúry velia, nastal čas na návraty [electronic]
Zdroj:Proudy [electronic] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU
Lokácia:č. 1. - Brno, (2019), s. 1-11
ISSN:1804-7246