Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Personalizovaná skúsenosť - o spoločnej minulosti a komornej pamäti [elektronický dokument]
Zdroj:Proudy [elektronický dokument] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU
Lokácia:č. 1. - Brno, (2019), s. 1-6
ISSN:1804-7246
URL:http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2019/1/zemberova_personalizovana_skusenost.php#articleBegin