Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kyslan Peter (100%)
Názov:Spor fakúlt a úloha filozofickej fakulty [print]
Zdroj:Studia Philosophica Kantiana [print, elektronický dokument] : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 59-73
ISSN:1338-7758. - ISSN 2585-7673