Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kovaľová Jana (50%)
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Názov:Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z [elektronický dokument]
Zdroj:Manažment podnikania a vecí verejných [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 14, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 1-10
ISSN:1337-0510. - ISSN 2453-8167
URL:https://www.sam-km.sk