Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:K interpretácii Sókratovských posledných slov [print]
Zdroj:Filosofický časopis [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 67, č. 3. - Praha, (2019), s. 323-338
ISSN:0015-1831. - ISSN 2570-9232