Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hnatová Jana (100%)
Názov:Zhluková analýza organizácie predprimárneho vzdelávania vo vybraných európskych krajinách [electronic]
Zdroj:Edukácia [electronic] : vedecko-odborný časopis
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Košice, (2019), s. 69-79
ISSN:1339-8725