Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Prídavková Alena (100%)
Názov:Komparácia vybraných aspektov matematickej prípravy detí v materských školách na Slovensku a v Taliansku [electronic]
Zdroj:Edukácia [electronic] : vedecko-odborný časopis
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Košice, (2019), s. 153-158
ISSN:1339-8725