Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Kuriplachová Gabriela (50%)
Autor:Kováčková Gabriela (2%)
Autor:Magurová Dagmar (16%)
Autor:Majerníková Ľudmila (16%)
Autor:Kendrová Lucia (16%)
Názov:Advantages and disadvantages of e-learning in nursing teaching [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of Health Systems and Policies [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 1, č. 2. - Istanbul, (2019), s. 53-62
ISSN:2667-4920
URL:https://dergipark.org.tr/download/article-file/688072