Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Fertaľová Terézia (30%)
Autor:Ondriová Iveta (30%)
Autor:Hadašová Lívia (10%)
Autor:Dimunová Lucia (5%)
Autor:Cinová Jana (5%)
Autor:Šantová Tatiana (5%)
Autor:Šuličová Andrea (5%)
Autor:Cibríková Silvia (5%)
Autor:Cuperová Jana (5%)
Názov:Úroveň závislosti od internetu - prieskum [print]
Zdroj:Česká a slovenská psychiatrie [print] : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
Lokácia:Roč. 115, č. 1. - Praha, (2019), s. 9-13
ISSN:1212-0383