Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Majerníková Ľudmila (50%)
Autor:Magurová Dagmar (30%)
Autor:Galdunová Helena (20%)
Názov:Self-help groups and social support of patients with multiple sclerosis [print]
Zdroj:Clinical Social Work and Health Intervention [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Viedeň, (2019), s. 28-34
ISSN:2222-386X. - ISSN 2076-9741