Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tkáčová Ľubomíra (33%)
Autor:Magurová Dagmar (33%)
Autor:Mrosková Slávka (33%)
Autor:Butkovská Ivana (1%)
Názov:Komparácia domácej ošetrovateľskej starostlivosti onkologického pacienta v Rakúsku a na Slovensku [print]
Zdroj:Zborník z 11. Medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy "Význam multiodborovej spolupáce v hospicovej starostlivosti"
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018
Lokácia:s. 280-288
ISBN:978-80-8132-194-8