Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Budovanie regionálnej hudobnej kultúry na Slovensku po roku 1918. Východiská, národné idey a ich nositelia (Pavol Gallo) [print]
Zdroj:Umenie, estetika, politika [print] : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Umenie, estetika, politika 24. - 26. 10. 2018 konanej v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2019
Lokácia:s. 323-331
ISBN:978-80-972624-2-6