Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hamadej Martin (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Kváziexperiment v socioterapii [electronic]
Zdroj:Journal Socioterapie [print] : vedecký časopis Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Lokácia:Roč. 5, č. 3. - Prešov, (2019), s. 39-45
ISSN:2453-7543